Simon Bastetto*UA

Name:  Simon
Sex:  male
Birthdate: April 26, 2022
Breed: British short hair
Окрас: black smoky (ns)
Price:  2200$